Почетак Вести Календар Галерија BMI калкулатор Контакт

ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Стручни скупови - Саветовања

Саветовања као стручни скупови са израженом едукативном нотом, a 2015. године прославила су десетогодишњи јубилеј. Поред предавача, стручњака из разних области: социологије, медицине, психологије, проблематике села, туризма...

Сваке године бирају се актуелне теме које имају за превасходан циљ едукацију учесника саветовања и експерти, ауторитети из одговарајућих области. Да би учесници имали што квалитетнији садржај саветовања Савез у организацији сарађује са Министарством омладине и спорта, Министарством пољопривреде, са САНУ – одељењем за рурални развој, Заводом за спорт и медицину спорта републике Србије, Факултетима итд.На сваком саветовању обезбеђени су технички услови, а за учеснике и смештај и исхрана. Међу ауторитетима који су били предавачи на нашим саветовањима су: Проф. др Милован Митровић, професор Социологије села на Правном факултету у Београду, Проф. др Предраг Гавриловић професор Теорије спорта на Високој школи за спортско и здравствено васпитање у Београду и председник Савеза за рекреативни спорт републике Србије, Проф. др Милутин Николић, бивши генерални секретар Савеза и аутор више стручних књига и приручника из области спорта, Проф др Хаџи Милош Видаковић, професор на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Приштини, члан Управног одбора, Доц. Др Јован Шурбатовић, професор на Високој спортској и здравственој школи и Генерални секретар Фудбалског савеза Београда, Проф. др Љубица Бачанац, професор психологије на Факултету за менаџмент у спорту, Мр Драган Атанасов, помоћник Министра за омладину и спорт, др Бранислав Банић, професор у Аранђеловцу и члан Управног одбора, Петар Пеца Марш, новинар и публициста, један од оснивача Студија Б и дугогодишњи уредник и водитељ емисија из области културе и спорта.Посећеност саветовања, као и обим и квалитет дискусија по обрађеним темама, говоре о интересовању учесника и њиховој потреби да допру до најновијих научних сазнања саопштених на примерен начин. Повећање броја учесника у континуитету током деценије одржавања овог програма, говори у прилог оправданости и објективној потреби за оваквим програмским садржајем. Захваљујући квалитету предавача посебан значај програма се огледа у трансферу најновијих технологија рекреативног спорта у свакодневну спортску праксу на подручју Републике.