Почетак Вести Календар Галерија BMI калкулатор Контакт

ПРОГРАМ - STREET SPORT

Живот и спорт у урбаној средини

Често логика савремених урбанистичких решења не доприноси повећању инфраструктуре неопходне за бављење спортским активностима. Становници градских насеља су једноставно усмерени на урбане садржаје и паркове ако их има у близини. Ретке су урбане средине које могу да се похвале адекватним теренима за групне, или индивидуалне спортске активности.

Поред побољшања кардио-васкуларног, респираторног система, и општег стања организма, пешачењем се јачају мишића скоро целог тела. На тај начин се умањује стрес, а познато је да његово смањење доприноси бољем функционисању тела у целини.

Савез за рекреативни спорт је уочио проблеме који су везани за могућност регуларног укључивања спортских активности у дневни режим живота и рада у већини урбаних средина. Ове констатације потврђују и многе научне студије, које су урађене у свету.

Група истраживача са Универзитета Декин у Аустралији утврђивала је повезаност између доступности паркова у близини места становања и дневног обрасца активности код деце. Студија која је трајала две године и на узорку од скоро 300 породица, показала је да је близина зелених површина, као и њихова величина, у директној негативној вези са временом проведеним у седентарним активностима (гледање телевизије, рад на рачунару и сл.). Деца која су имала довољно велику зелену површину у близини места становања, значајно мање времена су проводила у кући од остатка испитиваног узорка.

Пошто се изградња терена за вежбање и уређенје спортске инфраструктуре везује за велике количине новца који треба уложити, Савез је осмислио најекономичније програме промоције физичких активности у оквирима постојећих ресурсау урбаним срединама. Проблем недостатака спортских терена и незаинтересованост за физичко вежбање нису поколебали Савез у намери да побољша рекреативне садржаје у таквим срединама.

Креиран је и припремљен за реализацију систем „StreetSport©-а“, који би требало да помогне свим становницима урбаних средина да се такмиче на простору који им је доступан, а у спортским дисциплинама које су популарне и које су актуелне. Предвиђена је и могућност вожње бицикала и ролера који у свету представљају и превозно средство, а у нашој средини се више везују за рекреативне активности. Идеја је да се сви потенцијали који постоје у средини у којој се живи, искористе на најбољи начин у циљу подизања нивоа физичких способности становништва.

Систем „StreetSport©-а подразумева такмичења у изабраним спортовима на нивоу локалне заједнице. Основну такмичарску јединицу представљају социјалне групе, које извиру из постојећих институција (предшколско, школе, интернати, студентски домови, полиција, здравствени центри, ад хок групе и сл…), као и појединци који индивидуално партиципирају у спортским активностима У оквиру јединственог система „StreetSport©-а“ до сада је већ организован је систем такмичења у малом фудбалу, мини одбојци, трци задовољства, ролеријади, бициклизму и баскету.

Ради ширења ове акције анимиран је значајан број физичких лица и пословних субјеката са подручја Републике, који се иначе баве спортском активношћу. Ова манифестација Савеза анимирала је много младих људи, а свакако није занемарљива ни очекивана сарадња на реализацији Система Савеза са Канцеларијама за младе установљеним на територији Републике. У оквиру овог система први пут ове године су и Канцеларије за младе градова Чачка, Бора, Лесковца и Београда учествовале у реализацији све више популарног „StreetSport©-а“. На обострано задовољство и уз учешће „старих“ организатора, можемо да се констатује да ће ова манифестација у следећим годинама да се омасови.

Савез прихвата све сугестије које долазе са терена од стране организатора, а свако запажање је итекако добро дошло. Препознатљив дизајн плаката и лого ове манифестације већ красе дванаестак средина у Србији. Сви победници у различитим дисциплинама добијају победничке медаље. Такмичења су организована у Чачку, Бору, Лесковцу, Аранђеловцу, Београду, Суботици, Жагубици, С. Паланци, Алексинцу, Ариљу, Нишу и Барајеву. Због недостатка средстава ове године није било могућности да се организује завршно Републичко такмичење.