Од Сокола до Савеза за рекреативни спорт


Прва соколска организација основана је у Београду 1891.године. (Прву организовану спортску активност у Србији налазимо у „Првом српском друштву за гимнастику и борење“ које је у Београду основано 1857.године.). На Другој годишњој скупштини Фискултурног савеза Србије 1947. године донета је одлука да се оснује Гимнастички савез Србије који ће радити на општем и свестраном телесном васпитању народа.
Идеја телесног васпитања народа опредмећена је 16.3.1952. године, оснивањем Савеза за телесно васпитање “Партизан” Србије као фискултурног покрета за народ, „покрета комени су циљ рекорди и висока спортска достигнућа”.
У складу са тим “Партизан” Србије, као први знак дистанцирања од Сокола ослобађа сестројевих вежби,организује примереније садржаје вежбања кроз Народни и „Партизански“ вишебој.Убрзо затим, у „Партизан“ улазе и друге „негимнастичке активности“ (спортске игре, неки видови атлетике и др.). Нови приступ вежбању СТВ „Партизан“, са преко 20000 вежбача, демонстрира на Првом републичком слету у Крагујевцу, 1956.године.
Седамдесетих година двадесетог века заокружује се систем физичке културе у Србији који рекреацију препознаје као посебан феномен а „Партизан“ се номинује као примарни друштвени субјект у тој области.
Фебруара 1993.године „Партизан“се програмом и именом дефинитивно трансформише у Савез за рекреативни спорт који се данас легитимише као:

  1. Спортска институција у којој је игра која рекреира домицилни феномен.
  2. Организација која култивисани физички напор трансформише у посебно вредну културолошку димензију.
  1. Компетентна институција за култивацију базичних моторичких способности, валоризованих,пре свега, здравственим параметрима.
  2. Институција за превенцију и редукцију бројних здравствених тегоба, инкриминисаних хипокинезијом.
  3. Својеврсни “салон лепоте” који у свом третману примарно оперише специјализованим кретним процедурама.
  4. Један од најпожељнијих амбијената за социјалну комуникацију.

Очигледно то више није ни „Соко“ ни „Партизан“, већ асоцијација спорта примерена потребама свих социо-узрасних категорија савременог човека.

Делиградска 27/III, 11000 Београд
e-mail: savezzarekreativnisport@yahoo.com
2011 © Савез за рекреативни спорт | web by AjsaSoft
logo